Cilj strategije spletnega nastopa je ugotoviti, kaj od spletne prisotnosti pričakujejo naročnik, stranke in druga javnost. Strategija spletnega nastopa definira kaj so prioritete spletnega mesta, katere informacije je potrebno izpostaviti, kakšen naj bo slog komuniciranja, ipd.

Strategija spletnega nastopa, ki jo definiramo s pomočjo analize in vaših odgovorov, predstavlja celostno in analitično podprto študijo o tem, kako naj se vaše podjetje na optimalen in učinkovit način promovira na digitalnih medijih.

strategija-spletneg-mesta

Da bi ustvarili zadovoljivo izkušnjo moramo razumeti kako ustvariti logično in izvedljivo strukturo spletnega mesta za maksimiziranje uporabniške izkušnje. Hkrati moramo hkrati razumeti elemente, ki imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju čustvene povezave vaših izdelkov ali storitev z potencialnimi uporabniki. Ravnovesje med tem dvema elementoma se razlikuje od izdelka do izdelka (ali storitve).

Kontekst spletnega mesta

Pri vsakem projektu se srečujemo z unikatnimi izzivi. Večina teh izzivov se nanaša na specifične lastnosti oz. funkcionalnosti spletne strani. Poleg teh specifičnih ciljev pa je potrebno razumeti in načrtovanje vključiti tudi kontekst samega spletnega mesta.

Kontekst je ekosistem spletnega projekta in vključuje okolje v katerem delujete (kulturo podjetja), tip spletnega mesta (odvisno od dejavnosti) in ljudi, ki bodo v interakciji z vašim spletnim mestom.

Definiranje konteksta je izredno pomemben korak v procesu razumevanja ekosistema vašega spletnega projekta saj nam pomaga učinkoviteje definirati in skomunicirati sporočilo vašega podjetja.

Vrste spletnih mest

V praksi je težko določiti jasno mejo med dvema različnima tipoma spletnega mesta. Obstajajo pa določene razlike v karakteristikah in fokusu spletnih mest.

Razumevanje teh razlik ali podobnosti nam (in vam) pomaga:

 • določiti zasnovo, ki bo služila kot osnova za oblikovanje spletnih strani
 • določiti kateri so cilji spletnega mesta
 • razumeti katere oddelke znotraj vašega podjetja lahko (ali moramo) vključiti v projekt
 • definirati najboljše metode za vključitev (upoštevanje) podatkov potencialnih porabnikov.

V splošnem lahko spletna mesta razdelimo na naslednje 4 tipe:

 • spletna prisotnost
  • platforma, ki omogoča vzpostavljanje povezave med podjetjem in porabniki (zainteresiranimi za vaše storitve ali prisotnost);
 • marketinška kampanja
  • ciljana stran ali aplikacija, ki je postavljena z namenom, da zagotovi specifične in merljive rezultate (npr. prijava na dogodek, promocija izdelka) znotraj omejenega časovnega obdobja.
 • vsebinsko spletno mesto
  spletno mesto z veliko količino podatkov, potencialno vključujoč različne tipe medijev (članki, slike, videoposnetki, ..), ki so na spletnem mestu zbrani z namenom informiranja, zabavanja ali vključevanja uporabnikov (primer: forum)
  spletne trgovine
 • spletna trgovina